soli-treatment ระบบงานติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร

ระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM
     การป้องกันปลวก  ระหว่างการก่อสร้างเป็นวิธีที่ดี
และต้องได้บริษัทที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการป้องกันปลวก ระหว่างการก่อสร้างบ้านพอสมควร บ้านจึงปลอดภัยจาก ปลวก 

     ในการป้องกันปลวกแบบเริ่มต้น เราขอแนะนำการป้องกันปลวกด้วยระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM ซึ่งเป็นการวางแผนในอนาคตข้างหน้า ให้กับอาคารบ้านเรือนของท่าน ตัดปัญหาในการเจาะพื้นบ้านโดยเด็ดขาด ไม่ต้องเจาะพื้นบ้านอันสวยงามของท่านให้เป็นตำหนิ  ตัดปัญหายาเคมีหกหล่นในบ้าน ไม่มีมลพิษในบ้านอยู่อาศัย ไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้าวของ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านที่ควรพักผ่อนอย่างเต็มที่ การติดตั้งท่อใต้พื้นอาคารจะต้องติดตั้งท่อโดยผู้ชำนาญการ และเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัย จะต้องทำการตรวจสอบระบบท่อ และทำการเทสต์ท่อ ดูว่าแรงดันของน้ำที่ทำการเทสต์นั้นเพียงพอหรือเปล่า หากไม่ทำการเทสต์ท่อ เวลาต้องการใช้ประโยชน์จากท่อที่ติดตั้งเอาไว้ อาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย ในการอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อนั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาเพียง 5 - 10 นาทีเท่านั้น ทางบริษัทฯได้ใช้เครื่องอัดแรงสูงที่สามารถอัดน้ำยาเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในอัตรา 1 นาทีต่อ 150 ลิตร ระบบเดินท่อใต้พื้นดินนั้น เป็นการเดินท่อเตรียมไว้ในอนาคต หากเจ้าของอาคารต้องการอัดน้ำยาเข้าใต้พื้นบ้านหรือมีปัญหาจากปลวกเกิดขึ้น ไม่ต้องเจาะพื้นบ้าน
ให้เสียหาย   สามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อได้เลย และไม่เกิดสารพิษตกค้างในบ้านอยู่อาศัย 

 

ระบบวางท่อ PIPE TREATMENT SYSTEM

วิธีปฏิบัติงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
    1. ขั้นตอนฝ่ายก่อสร้าง ก่อนการใช้บริการป้องกันปลวก 
        1.1 บริเวณที่สร้างอาคาร หลังจากเทคานคอดินเรียบร้อยแล้ว ต้องแกะไม้แบบออกให้หมด 
        1.2 ยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทรายหรือวางพื้นสำเร็จรูป 
    2. ขั้นตอนฝ่ายบริการป้องกันปลวก 
        2.1. เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะรูที่ท่ออัดน้ำยา เพื่อที่จะฝังหัวฉีดที่ท่ออัดน้ำยาทุกๆ ระยะประมาณ 70 เซนติเมตร 
        2.2. เจ้าหน้าที่จะเริ่มงาน หลังที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะประมาณ 1 เมตร และจะมีท่อซอยวางขนานคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญๆ ภายใต้พื้นอาคาร ส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งมักพบปลวกมากที่สุด 
    3. ท่อวาล์ว ที่จะอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ จะอยู่รอบอาคารตามความเหมาะสม และความต้องการของเจ้าของอาคาร ซึ่งตามปกติจะมีหัววาล์วอัดน้ำย า 1 หัว ทุกๆ ความยาวของท่อประมาณ 15-20 เมตร 
    4. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีบริเวณภายในอาคาร เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินที่ปรับพื้นเรียบร้อยแล้วประมาณ 30 เซนติเมตร ตามแนวคานโดยรอบด้วยเครื่องอัดลมที่มีความดันสูง (SUB-SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร 
    5. ฉีดและพ่นเคลือบผิวดินหรือทรายภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรโดยรอบ เพื่อให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดเอาไว้ในชั้นดิน ตามกรรมวิธีในข้อ 4 แล้วใช้น้ำยาเคมี 2-3 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร 
    6. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกตัวอาคาร หลังจากที่ได้มีการ ปรับพื้นที่ภายนอกรอบๆ ตัวอาคารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดิน ตามแนวคานคอดินด้านนอกอาคารโดยห่างจากตัวอาคารประมาณ 1 เมตร ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายประมาณ 30 เซนติเมตร โดยรอบคานคอดินเสร็จแล้วพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้งหนึ่ง 

pipe01

pipe02
pipe03