icon-Exterra กำจัดปลวกระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra)

      ระบบ Exterra เอ็กซ์เทอร์ร่าเป็นระบบดักจับและเหยื่อล่อปลวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยการเป็นวิธี กำจัดปลวกตายยกรังที่ดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การค้นพบเอ็กซ์เทอร์ร่าอยู่บนพื้นฐาน ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง มีงานวิจัยรองรับทำให้ เอ็กซ์เทอร์ร่า เป็นระบบดักจับปลวกและเหยื่อล่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก และสร้างแนวดักจับปลวกได้สมบูรณ์ที่สุดเพียงระบบเดียว

วิธีกำจัดปลวกที่ดีที่สุด
      ระบบดักจับและกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) เป็นการจัดการปัญหาปลวกด้วยมาตรฐานชั้นเยี่ยม เป็นการจัดการปลวกที่มีประสิทธิภาพยาวนาน ปลอดภัยต่อครอบครัวท่านและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้สถานีฝังดิน เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) กับสารดึงดูดปลวก โฟกัส (Focus)
สารดึงดูดปลวก โฟกัส (Focus) คืออะไร?
โฟกัส (Focus) คือ อาหารธรรมชาติที่ไม่มีพิษเจือปน โดยการใส่โฟกัส ที่ใต้สถานี เอ็กซ์เทอร่า เมื่อโฟกัส สัมผัสกับดินจะทำงานร่วมกับจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในดิน เพื่อปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เล็กน้อยออกมาอย่างช้าๆ ในปริมาณที่แน่นอนลงสู่ดิน
ปลวกชอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิสูจน์ว่า ปลวกถูกดึงดูดจากระดับ CO2 ซึ่งเลียนแบบ CO2 ในธรรมชาติที่ปล่อยออกมาจากรังไม้ที่ผุและในรังของปลวก ดังนั้น CO2 ในดินจะชี้นำปลวกไปยังแหล่งอาหาร สารดึงดูดปลวกโฟกัสใต้สถานี เอ็กซ์เทอร์ร่าและปลวกจะไม่เข้าไปในบ้านของท่าน

ข้อดีของระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า
   - เป็นระบบดักจับปลวกที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในการป้องกันบ้านของท่าน
   - สารดึงดูดปลวกโฟกัส นำทางปลวกให้เข้ามาในสถานี เอ็กซ์เทอร่า
   - สถานีมีขนาดใหญ่กว่าสามารถดักจับปลวกได้ดีกว่า
   - ใช้ไม้ยูคาลิปตัส ชนิดที่ปลวกชอบมากกว่า ทำให้มั่นใจว่าปลวกจะเข้ามาในสถานี
   - ระบบ และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านการควบคุมคุณภาพด้วยสถานีที่มีบาร์โค้ด
   - ปลอดภัยต่อทั้งตัวท่าน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
   - กำจัดปลวกได้ตายยกรัง
ขั้นตอนการดำเนินงานของนักวิชาการในการติดตั้ง และตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า สามารถแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ใต้พื้นดิน

1. ทำการสำรวจบริเวณบ้านโดยรอบ เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก

2. ทำการติดตั้งสถานี รอบตัวบ้านโดยวางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และระยะห่างระหว่างสถานีแต่ละตัว ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

 

3. เข้าทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์

4. เมื่อตรวจพบการเข้าทำลายของปลวกในสถานี ก็ถึงเวลาของ “Requiem” เหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากพบว่า มีปลวก เพื่อล่อให้ปลวกมากินเหยื่อแล้วนำเหยื่อกลับไปถ่ายทอดให้สมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรัง

5. เข้า ตรวจสอบระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า ทุกๆ 2 สัปดาห์จนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย
6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1-2 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

เหนือพื้นดิน

1. ทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก

2. หลังจากพบทางเดินปลวก หรือร่องรอยการ เข้าทำลายของปลวก ซึ่งพบตัวปลวกอยู่ด้วย

3. จะทำการติดตั้งด้วยเหยื่อ “Requiem”


 

4. ทำการตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” หลังจากการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยสังเกตปริมาณการกินเหยื่อ และการเปลี่ยนแปลงของปลวกหลังจากได้รับสาร

5. เข้าตรวจสอบเหยื่อ “Requiem” ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกว่ารังจะล่มสลาย


 

6. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 - 2 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

 

ปฏิวัติมาตรฐานวงการกำจัดปลวก จากบริการคุณภาพของ บริษัท เพสท์เฮาส์ ทีม 

พื้นปูน

สถานีในคอนกรีต (พื้นปูน)


1      2      3      4

5      6      7