ปฏิวิติมาตรฐานวงการกำจัดปลวก จากบริการคุณภาพ เพสท์เฮาส์ ทีม บริษัทกำจัดปลวก

promotion
promotion


PRODUCT

บริการคุณภาพ เพสท์เฮาส์ ทีม บริษัทกำจัดปลวก


บริษัทรับกำจัดปลวกกรุงเทพ อัดน้ำยาปลวก ราคาฉีดปลวก
บริษัทฉีดปลวก ยาฉีดปลวกราคากำจัดปลวก
ฉีดปลวกทาวน์เฮ้าส์ ราคากำจัดปลวกต่อครั้ง ระบบวางท่อกำจัดปลวก กำจัดมด หนู แมลงสาบ ฟรี 

                                                        สายด่วน : กำจัดปลวก Tel: 0860592441
 

                                                                           

 

สำรวจ "ฟรี" โทรปรึกษา "ฟรี"
สำหรับลูกค้าใหม่ รับส่วนลดทันที 20 %  พร้อมดูแล มด, หนู , แมลงสาบ ฟรี 

 

 
portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

portfolio

 

บริการด้านการกำจัดปลวก

    - กำจัดปลวกแบบตายทั้งรังด้วยเทคโนโลยี Exterra
    - ปฎิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงโดยตรง
    - ปลอดภัยต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 

บริการกำจัด มด หนู แมลงสาบ ยุง

กำจัดมด การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

  1. ด้านในอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง ทำการสำรวจภายในอาคารอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะทำการวางเหยื่อกำจัดบริเวณที่พบตัวมด

ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)

เป็นผลิตภัณฑ์ เหยื่อเจลกำจัดมด ใช้ควบคุมและกำจัดมดได้ตายทั้งรัง ลักษณะเจลเป็นสีฟ้าใส มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดึงดูดมด ให้มากินเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ Fโดยอาศัยหลักการที่มดงาน นำเหยื่อไปให้สมาชิกในรังกิน ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ทำให้มดกินเหยื่อโดยไม่รู้ตัว และส่งผลให้มดตายทั้งรัง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และเส้นทางมดจะลดปริมาณลง 50% ที่ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

Description: ดิจิตอลคิลเลอร์

 

 

 

บริการกำจัด มด หนู แมลงสาบ ยุง

กำจัดมด การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

  1. ด้านในอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง ทำการสำรวจภายในอาคารอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะทำการวางเหยื่อกำจัดบริเวณที่พบตัวมด

ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)

เป็นผลิตภัณฑ์ เหยื่อเจลกำจัดมด ใช้ควบคุมและกำจัดมดได้ตายทั้งรัง ลักษณะเจลเป็นสีฟ้าใส มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดึงดูดมด ให้มากินเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ Fโดยอาศัยหลักการที่มดงาน นำเหยื่อไปให้สมาชิกในรังกิน ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ทำให้มดกินเหยื่อโดยไม่รู้ตัว และส่งผลให้มดตายทั้งรัง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และเส้นทางมดจะลดปริมาณลง 50% ที่ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

 

2. ด้านนอกอาคาร เจ้าหน้าที่ทำการสเปร์ยยารอบตัวอาคาร

                 แม็กซ์ธอร์ (Maxxthor)

 

สารออกฤทธิ์ : Bifentrin 10 % w/v sc

 

กลุ่มสารเคมี : Pyretoid ที่มีฤทธิ์กว้างขวาง ไม่มี “Alpha - cyano”

 

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงหลายชนิด เช่น มด , แมลงสาบ, ยุง, แมงมุม, เห็บ, หมัด, แมลงวัน,

เรือด, มอด เป็นต้น

Description: ดิจิตอลคิลเลอร์